Oaza 2019

Gdzie i kiedy? W Szklarskiej Porębie od 18 do 28 lipca 2019 r.

Temat rekolekcji brzmi:

„Nieustannie się módlcie!”

Ale czy to nie przesada? Jak można „dziękować zawsze za wszystko” (por. Ef 5, 20) i „w każdym położeniu” (por. 1 Tes 5, 17a), jak „czynić wszystko na chwałę Bożą” (por. 1 Kor 10, 31b) i „zawsze się radować” (por. 1 Tes 5, 16)? Apostołowie prosili Pana Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić” (por. Łk 11, 1), a On pokazał im, jak to robić – słowem i przykładem.

Podczas kolejnej „Oazy dla Dzieci z Rodzicami” my także pragniemy pogłębić nasze życie modlitwy i uczyć się jak budować i umacniać naszą relację z Bogiem przez rozmowę z Nim: własnymi słowami i słowami modlitw uświęconych wielowiekową tradycją, śpiewem i milczeniem, w myślach i całym ciałem, w odosobnieniu i we wspólnocie, słuchając Jego Słowa i uczestnicząc w liturgii. Przede wszystkim jednak chcemy modlić się razem z naszymi dziećmi i pomagać im rozwijać dar modlitwy.

Rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie (www.domnabialejdolinie.pl) – komfortowym pensjonacie położonym w malowniczym miejscu otoczonym z dwóch stron szczytami Karkonoszy oraz Gór Izerskich. „Oaza dla Dzieci z Rodzicami” organizowana jest w ramach działalności Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, a naszym duchowym opiekunem podczas rekolekcji jest ks. Paweł Rylski.

Więcej szczegółów (koszta, adres itp.) znajdziesz w ulotce na dole strony, w celu zgłoszenia skorzystaj z ulotki lub wypełnij formularz online.

ODzR2019-ulotka