Oaza dla Dzieci z Rodzicami 2019

Gdzie i kiedy? W Szklarskiej Porębie od 18 do 28 lipca 2019 r.

Temat rekolekcji brzmi:

Nieustannie się módlcie!

Ale czy to nie przesada? Jak można „dziękować zawsze za wszystko”  (por. Ef 5, 20) i „w każdym położeniu” (por. 1 Tes 5, 17a),  jak „czynić wszystko na chwałę Bożą” (por. 1 Kor 10, 31b) i „zawsze się radować” (por. 1 Tes 5, 16)? Apostołowie prosili Pana Jezusa: „Panie, naucz nas się modlić!” (por. Łk 11, 1), a On pokazał im, jak to robić – słowem i przykładem.

Podczas kolejnej Oazy dla Dzieci z Rodzicami my także pragniemy pogłębić nasze życie modlitwy i uczyć się, jak budować i umacniać naszą relację z trójjedynym Bogiem przez rozmowę z Nim:
– własnymi słowami i słowami modlitw uświęconych wielowiekową tradycją,
– śpiewem i milczeniem,
– w myślach i całym ciałem,
– w odosobnieniu i we wspólnocie,
– słuchając Jego Słowa i uczestnicząc w liturgii…
Przede wszystkim jednak chcemy modlić się z naszymi dziećmi i pomagać im rozwijać dar modlitwy.

Rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie (www.domnabialejdolinie.pl) – komfortowym pensjonacie położonym w malowniczej dolinie otoczonej z dwóch stron szczytami Karkonoszy i Gór Izerskich. Oaza dla Dzieci z Rodzicami organizowana jest w ramach działalności Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, a naszym duchowym opiekunem podczas rekolekcji będzie ks. Paweł Rylski.

Więcej szczegółów (koszta, adres itp.) znajdziesz w ulotce na dole strony.
W celu zgłoszenia skorzystaj z ulotki lub wypełnij formularz online .