Home

Oaza dla Dzieci z Rodzicami to rekolekcjecropped-odzr-logo2.png
Ruchu Światło-Życie skierowane do dzieci
przy jednoczesnym uczestnictwie rodziców
w tym, co przeżywają ich pociechy.
Nie jest to Oaza Dzieci Bożych,
ani rekolekcje Domowego Kościoła,
stanowi jednak piękne uzupełnienie
obu tych metod i nie stoi w sprzeczności z nimi.