Oaza 2009

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im:
do takich bowiem należy królestwo Boże.”

Łk 18, 15

Pierwsza Oaza dla Dzieci z Rodzicami
Miejsce: Carlsberg
Termin: 31.07.-09.08.2009
Temat: „Ojcze nasz”
Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Ojcze nasz, któryś jest w niebie
2. Święć się Imię Twoje
3. Przyjdź królestwo Twoje
4. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi
5. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
6. I odpuść nam nasze winy
7. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
8. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Liczba uczestników: 60
Warsztaty: drewniany, sportowy, taneczny, muzyczny
Był to czas poznawania i uczenia się nowej metody rekolekcji, odkrywania drzemiącego w niej potencjału; czas, kiedy przecieraliśmy ze zdumienia oczy, gdy rozwiązania wprowadzone ze względów pragmatycznych okazywały się niezmiernie wartościowe i przerastające nasze najśmielsze oczekiwania; czas rozpoznania, że ta nasza „Oaza dla Dzieci z Rodzicami” to dar i zadanie. Wielki dar i zadanie jeszcze większe.
Wiele elementów było jeszcze w powijakach i dopiero w kolejnych latach rozwinęły się i bardziej wyspecjalizowały. Np. była tylko jedna katecheza głoszona do wszystkich dzieci razem, dopiero po niej rozchodziliśmy się na zajęcia w grupach wiekowych; warsztaty twórcze były przewidziane dla dzieci uczestniczących w oazie, udział rodziców nie był w nich obligatoryjny; nauczanie dla dorosłych nie było skorelowane z tematami przeżywanymi przez dzieci itp.
Jako temat wybraliśmy Modlitwę Pańską, wychodząc z założenia, że jest to modlitwa znana każdemu dziecku i często odmawiana, więc dobrze będzie zgłębić jej treść, by modlić się nią bardziej świadomie i próbować, by kształtowała nasze codzienne postawy i przemieniała nasze życie.