Oaza 2010

„Tak mówi Pan (…): Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!”

Iz 43, 1

Druga Oaza dla Dzieci z Rodzicami

Miejsce: Carlsberg
Termin: 14.08.-22.08.2010
Temat: „Jezus Chrystus”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Boża Miłość
2. Grzech człowieka
3. Jezus jedyny Zbawiciel
4. Oddanie siebie Jezusowi
5. Jezus Drogą
6. Jezus Prawdą
7. Jezus Życiem

Liczba uczestników: 100

Warsztaty: drewniany, muzyczny, pantomima, tekstylny, taneczny

Idąc za sugestią ks. Jacka Hermy, moderatora krajowego Ruchu „Światło-Życie” na Niemcy i gospodarza carlsberskiego ośrodka, naszej drugiej „Oazie dla Dzieci z Rodzicami” nadaliśmy charakter ewangelizacyjny. Klasyczne „cztery prawa życia duchowego” uzupełniliśmy o trzy tematy pogłębiające nasze spojrzenie na Pana Jezusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Temat „Droga” ukazywał, jak trwać w Chrystusie i z jakich narzędzi (modlitwa, lektura Pisma św., sakramenty etc.) korzystać, by bezpiecznie kontynuować podróż przez życie u Jego boku.
Temat „Prawda” podkreślał uniwersalny i absolutny charakter Dobrej Nowiny i był pomyślany jako rodzaj szczepionki, czy też może raczej impregnacji, przeciw dyktaturze relatywizmu, z którą jesteśmy nieustannie konfrontowani w świecie, w mediach, w środowiskach, w których żyjemy my i nasze dzieci, w całej naszej codzienności.
I wreszcie w temacie „Życie” skupiliśmy się na Jezusie żyjącym i rzeczywiście obecnym w Najświętszym Sakramencie i na życiodajnej ofierze Mszy św.

W retrospekcji ten ostatni dzień okazał się zapowiedzią tematu kolejnej oazy, zasianym ziarnem, które wydało plon w postaci rekolekcji w latach 2011 i 2014.