Oaza 2013

„Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego,
kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.” 1 P 3, 15b

Piąta Oaza dla Dzieci z Rodzicami
Miejsce: Krzydlina Mała
Termin: turnus I – 21.07.-03.08.2013, turnus II – 17.08.-25.08.2013
Temat: „Wiara”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:

Liczba uczestników: turnus I – 90, turnus II – 100
Warsztaty: turnus I – tekstylny (batik), drewniany, muzyczny, taneczny, woskowy, plastyczny; turnus II – muzyczny, taneczny, drewniany

W ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary (11.10.2012 – 22.11.2013) postanowiliśmy właśnie tę pierwszą z cnót Boskich uczynić tematem naszych rekolekcji. Pragnęliśmy w ich czasie odnowić naszą osobistą relację z Bogiem oraz pogłębić znajomość fundamentów wiary katolickiej, gdyż „wiara jest najpierw osobowym przylgnięciem człowieka do Boga, a równocześnie i w sposób nierozdzielny dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił” (KKK 150), tak byśmy po ich zakończeniu mogli powtórzyć z mocą za św. Pawłem: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1, 12) i z pełnym przekonaniem zawołać: „Wiem, w co wierzę!”

W tym roku po raz pierwszy zaproponowaliśmy dwa turnusy rekolekcji. Z jednej strony wynikało to z pewnego zewnętrznego „przymusu” – niepasujących dla wszystkich równocześnie terminów wakacji w niemieckich krajach federalnych, z drugiej strony pozwoliło to na wzięcie udziału w oazie znacznie większej ilości uczestników, niż było to możliwe w latach poprzednich.