Oaza 2014

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” 1 Kor 11, 26

Szósta Oaza dla Dzieci z Rodzicami

Miejsce: Krzydlina Mała
Termin: 02.08.-13.08.2014
Temat: „Eucharystia – źródło i szczyt”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Spotkanie w domu Ojca
2. Spotkanie oczyszczające i uzdrawiające
3. Spotkanie z Najwyższym, który jest godny czci
4. Spotkanie z Bogiem, który do mnie mówi
5. Spotkanie w świetle wiary
6. Spotkanie, w które wnoszę całego siebie
7. Spotkanie z Tym, który jest
8. Spotkanie w moim sercu
9. Spotkanie, które się nie kończy

Liczba uczestników: 117

Warsztaty: drewniany, taneczny, przyrodniczy, fotograficzny, tekstylny (t-shirt factory)

Trzy lata wcześniej przeżywaliśmy już temat „Eucharystia”, jednak były to nasze najkrótsze dotychczasowe rekolekcje (6 dni). Czuliśmy więc pewien niedosyt i towarzyszyło nam wrażenie, że ze względu na ograniczenie przez warunki brzegowe (czas trwania oazy) nie daliśmy rady wystarczająco ogarnąć tak ważnego i istotnego tematu, a raczej tylko zająć się nim wstępnie, zbyt powierzchownie i płytko. Uznaliśmy więc, że warto go powtórzyć w szerszych ramach i jeszcze raz pogłębić.

Schemat pozostał ten sam: poszczególne dni były poświęcone kolejnym elementom i obrzędom mszy św., staraliśmy się zrozumieć ich znaczenie, zobaczyć w nich miejsce spotkania z Bogiem i uczyć się, jak owocnie przełożyć to spotkanie na nasze osobiste, codzienne życie. Jako uzupełnienie do codziennych wykładów wprowadziliśmy dla dorosłych krótkie katechezy mistagogiczne, a dla dzieci i młodzieży szkołę liturgii. Zamiast spotkania w małych grupach miało miejsce praktyczne przygotowanie się do liturgii w różnych grupach posługi: ministranci, lektorzy i kantorzy, grupa odpowiedzialna za wezwania modlitwy powszechnej, schola.

Jako zastosowanie w praktyce wskazań zawartych w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Catechesi Tradendae” codzienne katechezy dla dzieci i młodzieży były głoszone każdego dnia przez innego rodzica uczestniczącego w rekolekcjach (oczywiście było to ustalone, omówione i przygotowane przed oazą).
Drugą nowością było wypróbowanie formuły „campusu” dla starszej młodzieży – nastoletni uczestnicy nie mieszkali z rodzicami i mieli własny – równoległy, aczkolwiek bardziej intensywny – program i tylko niektóre punkty planu dnia wspólne z dorosłymi i młodszymi dziećmi.