Oaza 2016

„Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.” Łk 1, 48b-49a

Ósma Oaza dla Dzieci z Rodzicami

Miejsce: Gródek nad Dunajcem
Termin: 11.08.-21.08.2016
Temat: „Maryja – Matka Boża i nasza Matka”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Matka Boża – zawsze Dziewica
2. Matka Bolesna
3. Niepokalana
4. Wniebowzięta
5. Królowa
6. Służebnica pokorna
7. Matka Kościoła
8. Matka Miłosierdzia
9. Nasza Matka

Liczba uczestników: 78
Warsztaty: drewniany, sportowy, plastyczny (mozaika)

Po oazach, których tematem był Bóg Ojciec (2009), Jezus Chrystus (2010), Duch Święty (2012), Eucharystia (2011 i 2014), wiara (2013) i Słowo Boże (2015), nadszedł czas na poświęcenie całych rekolekcji Matce naszego Pana, gdyż „poznanie prawdziwej nauki katolickiej o Błogosławionej Maryi Dziewicy będzie zawsze kluczem do należytego zrozumienia tajemnicy Chrystusa i Kościoła” (Redemptoris Mater 47).

Podczas tych rekolekcji staraliśmy się lepiej zrozumieć, co znaczy, gdy Kościół nazywa Maryję Matką Bożą, Dziewicą, Niepokalaną i Wniebowziętą; towarzyszyć Maryi na drogach Jej życia i uczyć się od Niej pokory, gotowości służenia, rozważania Bożego Słowa i wiernego trwania przy Chrystusie; zbliżyć się do Niej przez różne modlitwy i formy pobożności, aby doświadczyć, jaką nieocenioną pomocą jest dla nas w drodze do Nieba i w naszych codziennych zmaganiach i próbach; doświadczyć potęgi miłości, którą nasz Pan obdarza nas przez ręce Maryi, Pośredniczki wszelkich łask; a przede wszystkim wraz z Maryją – Córką Ojca, Matką Syna i Oblubienicą Ducha – zanurzać się coraz głębiej w misterium miłości Trójjedynego Boga.

Każdego dnia towarzyszył nam jeden wybrany wizerunek NMP i każdego dnia poznawaliśmy jakąś maryjną modlitwę, starszą lub nowszą, ale zawsze głęboko zakorzenioną w tradycji Kościoła, a podczas ostatniej modlitwy wieczornej dokonaliśmy aktu zawierzenia naszego życia i naszych rodzin Maryi.

Po raz pierwszy od kiedy organizujemy rekolekcje oazowe w tej formie, mieliśmy okazję uczestniczyć w Dniu Wspólnoty Oazy Wielkiej i to w samym Centrum Ruchu w Krościenku i było to dla wszystkich uczestników niezapomniane przeżycie: wizyta u grobu ojca Franciszka, godzina jedności i świadectwa, krótkie oprowadzenie po Kopiej Górce i historyczne wspomnienie początków oazy zaprezentowane przez ks. Kazika w Namiocie Światła i wreszcie Wieczernik wypełniony ponad półtoratysięcznym tłumem zebranym z każdego pokolenia, ludu, narodu i języka (no, prawie 😉 ) świętującym wspólnie Najświętszą Ofiarę pod przewodnictwem bpa Szala.