Oaza 2018 (t. II)

Dziesiąta Oaza dla Dzieci z Rodzicami – turnus II

Miejsce: Gródek nad Dunajcem
Temat: „Historia naszego zbawienia – ROK LITURGICZNY – Źródło mocy i uzdrowienia”
Termin: 16.08.-24.08.2018

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Dzień pierwszy
2. Dzień drugi
3. Dzień trzeci
4. Dzień czwarty
5. Dzień piąty
6. Dzień szósty
7. Dzień siódmy

Liczba uczestników: 90
Warsztaty: drewniane, świece, i inne

Kościół katolicki oferuje nam w różnorodnych obrzędach roku liturgicznego wspaniały instrument do przeżywania i nieustannego odkrywania Wcielenia, Narodzenia, Misterium Zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychstania Jezusa. W poszczególnych dniach Oazy zatrzymawaliśmy się nad głębią świąt, tak aby impulsy rekolekcji zaowocowały w jeszcze głębszej przyjaźni z Jezusem i pełniejszym przeżywaniu tajemnic zbawienia.