Oaza 2018 (t. II)

Dziesiąta Oaza dla Dzieci z Rodzicami – turnus II

Miejsce: Gródek nad Dunajcem
Temat: „Historia naszego zbawienia – ROK LITURGICZNY – Źródło mocy i uzdrowienia”
Termin: 16.08.-24.08.2018

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
Dzień przyjazdu: Adwent
1. Boże Narodzenie: narodzenie Jezusa w moim życiu
2. Wielki Post, Niedziela Palmowa, Wielki Tydzień
3. Zmartwychwstanie
4. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
5. Zesłanie Ducha Świętego: narodzeni w Duchu
6. Boże Ciało
7. Wszystkich Świętych
8. Chrystus Królem – wejście w czas zwykły

Liczba uczestników: 90
Warsztaty: muzyczne, taneczne, plastyczne (świece i kartki), drewniane, kolorowanie kalendarzy roku kościelnego

„Z biegiem roku Kościół odsłania całe Misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego”. (Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium 102)

Kościół katolicki oferuje nam w różnorodnych obrzędach roku liturgicznego wspaniały instrument do przeżywania i nieustannego odkrywania Wcielenia, Narodzenia, Misterium Zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychstania Jezusa. W poszczególnych dniach Oazy zatrzymawaliśmy się nad głębią świąt, tak aby impulsy rekolekcji zaowocowały w jeszcze głębszej przyjaźni z Jezusem i pełniejszym przeżywaniu tajemnic zbawienia.

Przewodnią ideą katechez było pytanie, na ile symbole, jakie proponuje nam liturgia świąt (por. Anselm Grün, Bilder der Seele [Obrazy duszy]), pozwalają nam doświadczyć uzdrawiającej mocy Boga przemieniającego nasze życie i pomagają w przyjęciu wyzwolenia z kajdanów lęku. Impulsy te były rozwijane według dewizy naszych rekolekcji na różnych poziomach wiekowych, uwzględniając potrzeby wszystkich uczestników, nawet tych najmłodszych.

Stałymi elementami naszych rekolekcji były jak zwykle wspólna Eucharystia, poranna i wieczorna modlitwa, zachęta do Namiotu Spotkania oraz przyjęcia Sakramentu pojednania. Popołudniowy czas zarezerwowany był dla rodzin, a na warsztatach wszyscy mogli się włączyć w kreatywne aktywności. Opiekunem duchowym turnusu drugiego był ks. Kazimierz Ćwierz.