Oaza 2018 (t. I)

„Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich,
śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.” 1 Kor 11, 26

Dziesiąta Oaza dla Dzieci z Rodzicami – turnus I

Miejsce: Szklarska Poręba
Termin: 19.07.-29.07.2018
Temat: „Eucharystia: źródło – szczyt – spotkanie”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Spotkanie w domu Ojca
2. Spotkanie z Ojcem, którymi przebacza
3. Spotkanie z Najwyższym, którego wychwalam
4. Spotkanie z Bogiem, który do mnie mówi
5. Spotkanie z Bogiem, któremu wierzę
6. Spotkanie z Bogiem, któremu się powierzam
7. Spotkanie z Tym, który jest
8. Spotkanie z Przyjacielem w moim sercu
9. Spotkanie, które się nie kończy

Liczba uczestników: 90

Warsztaty: drewniane, plastyczne, mozaikowe, latynoskie

Tegoroczny pierwszy turnus „Oazy dla Dzieci z Rodzicami” organizowany był w ramach działalności Diakonii Wspólnoty Rodzinnej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, a naszym duchowym opiekunem podczas rekolekcji był ks. Paweł Rylski.

Poszczególne dni rekolekcji były poświęcone kolejnym elementom i obrzędom Mszy Świętej: by poznać jej głębię i doświadczyć jej piękna, staraliśmy się zrozumieć ich znaczenie, zobaczyć w nich miejsce spotkania z Bogiem i uczyć się, jak owocnie przełożyć to spotkanie na nasze osobiste, codzienne życie. Aby bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę i pogłębić więź z Panem Bogiem, nasze dzieci uczestniczyły w katechezach dopasowanych do ich wieku i w szkole liturgicznej, a rodzice słuchali katechez mistagogicznych i krótkich wykładów filozoficznych. Chcieliśmy wprowadzać dzieci i dorosłych w doświadczenie i przeżywanie Misterium i razem z nimi odkrywać, że mszy nie trzeba „uatrakcyjniać”, lecz że jest ona w swojej istocie atrakcyjna – i to w podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli „przyciągająca” – bo spotykamy w niej Tego, który wywyższony przyciąga wszystkich do siebie (por J 12, 32). Przez codzienną celebrację Najświętszej Ofiary uświadamialiśmy sobie, że Msza Święta jest czasem, w którym wielokrotnie i na różne sposoby doświadczyć możemy spotkania z Bogiem żywym, potężnym i najwyższym Władcą, a jednocześnie bliskim i zawsze nas kochającym Przyjacielem. Wielkim darem było przeżycie dwóch Eucharystii z bpem Stefanem Cichym, biskupem seniorem diecezji legnickiej („Tam gdzie biskup, tam jest Kościół!”) oraz przepięknej Eucharystii w górach na łonie natury.