Oaza 2019

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
” 1 Tes 5, 16-18

Jedenasta Oaza dla Dzieci z Rodzicami

Miejsce: Szklarska Poręba
Termin: 18.07.-28.07.2019
Temat: „Nieustannie się módlcie!”

Tematy poszczególnych dni rekolekcyjnych:
1. Proszę
2. Przepraszam
3. Dziękuję
4. Uwielbiam
5. Jeden drugiego brzemiona noście
6. Pomagamy duszom w czyśćcu
7. Nasi pomocnicy w Niebie
8. Nasza Mama Maryja
9. Eucharystia – źródło i szczyt

Liczba uczestników: 95
Warsztaty: drewniany, muzyczny, plastyczny (monotypia), zapałczany

Poszczególne dni rekolekcji były poświęcone najpierw kolejnym rodzajom modlitwy: prośbie, przeproszeniu, dziękczynieniu i uwielbieniu, a później przeżywaniu tajemnicy Kościoła walczącego, cierpiącego i triumfującego: modliliśmy się nawzajem za siebie i za żyjących potrzebujących naszego wsparcia, za dusze zmarłych oczekujące w czyśćcu na chwałę Nieba oraz poznawaliśmy naszych pomocników w Niebie i prosiliśmy o ich wstawiennictwo. Dwa ostatnie dni wieńczące rekolekcje poświęcone były naszej Mamie w Niebie – Maryi oraz źródłu i szczytowi całego naszego życia chrześcijańskiego – Eucharystii, która jest najwyższą formą modlitwy

Nasze dzieci uczestniczyły w katechezach dopasowanych do ich wieku, a rodzice słuchali katechez i krótkich wykładów filozoficznych, mieli też przewidziany w programie czas na modlitwę indywidualną i na wspólne dzielenie. Chcieliśmy wprowadzać dzieci i dorosłych w doświadczenie różnych form modlitwy – zarówno spontanicznej jak i formułkami, słowem i śpiewem, radosnych pląsów na chwałę Pana i cichej adoracji, poznawaliśmy różne nabożeństwa (litanie, różaniec, koronkę), łączyliśmy się z całym Kościołem w porannej jutrzni opartej na strukturze brewiarzowej lecz przystosowanej do możliwości dzieci oraz w codziennej celebracji Najświętszej Ofiary.

Nie zabrakło też dobrej zabawy, sportu, pogodnych wieczorów, pięknej wyprawy w góry i ogniska zorganizowanego razem z młodzieżą przeżywającą w Szklarskiej Porębie Oazę Nowej Drogi. Wracamy do naszych domów umocnieni i pełni wdzięczności za ten czas podarowany nam przez Boga, za wspólnotę i za wszystko, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy i czego się nauczyliśmy.